RODO - aktywne Puławy

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

„Aktywne Puławy”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Aktywne Puławy” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach z siedzibą przy ul. Hauke-Bosaka 1 , 24-100 Puławy.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOSiR w Puławach: 24-100 Puławy,
  ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia akcji „Aktywne Puławy” wraz w wręczeniem nagród.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Zebrane dane obejmują :imię, nazwisko, nr telefony, wizerunek.
 6. Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania ww. celu.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą osoby odwiedzający stronę internetową, portal społecznościowy oraz podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
 9. Podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach jak również nie będzie zachodziło profilowanie
 10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2; 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji akcji „Aktywne  Puławy”.

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.