Kierownictwo MOSiR

KIEROWNICTWO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Antoni Rękas
autor zdjęć w serwisie
  
Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych MOSiR
Krzysztof Kuflewski
  
Główny Księgowy
Bożena Jeżyna
 
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Wojewoda     
  Kierownik Obiektu Marina Puławy
mgr inż. Zbigniew Mazurek


  
   


 

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.